Stugor 10

Stugor 15

Stugor 20 - 30

Wilmastugor

Pailinstugor

Sorundastugor

Skagenstugor

Arholmastugor

Vårholma

Garage

Bodar   
   Made in
   Sweden
Ritning

Få hjälp med bygglovsritningar!

Behöver du hjälp med bygglov eller att ändra ritningarna på Trähusets stugor kontakta Stefan Davidsson.

Jag tar även emot andra uppdrag.

stefan.davidsson@visualwork.se

 
BESKRIVNING
Boden levereras i färdiga block. Vindskivor, knutar, fönsterfoder färdigt att montera.
Tak och golvbrädor är kapade i färdiga längder. Samtliga detaljer är numrerade. Låscylinder och dörrhantag ingår ej. Takpapp och spik ingår ej.

SPECIFIKATIONER - ERIK 4-1
Mått: Gaveldjup 220 cm | Längd 182 cm | Höjd 258 cm
Byggnadsarea: 4,0 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 20,6º
Dörr oisolerad: 80x185 cm
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 400 kg

SPECIFIKATIONER - ERIK 4-2
Mått: Gaveldjup 220 cm | Längd 182 cm | Höjd 258 cm
Byggnadsarea: 4,0 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 20,6º
Varmförrådsdörr 18°: 80x185 cm med ruta
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 400 kg

SPECIFIKATIONER - ERIK 4-3
Mått: Gaveldjup 220 cm | Längd 182 cm | Höjd 258 cm
Byggnadsarea: 4,0 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 20,6º
Varmförrådsdörr 18°: 80x185 cm tät
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 400 kg

Sigill
swish
123 381 22 86

Tillval fönster & dörrar

Stuginfo & Material

1
2
3
VISA BILD
 
 
Copyright © 2006-2023 Trähuset i Sunnerby AB E-post: info@trahuset-sunnerby.se
Folder icons designed by Freepik