Stugor 10

Stugor 15

Stugor 20, 25, 30

Wilmastugor

Pailinstugor

Sorundastugor

Skagenstugor

Arholmastugor

Vårholma

Garage

Bodar   
   Trähusets stugor
   är tillverkade
   i Sverige
Ritning

Få hjälp med bygglovsritningar!

Behöver du hjälp med bygglov eller att ändra ritningarna på Trähusets stugor kontakta Stefan Davidsson.

Jag tar även emot andra uppdrag.

stefan.davidsson@visualwork.se

 
BESKRIVNING
Boden levereras i färdiga block. Vindskivor, knutar, fönsterfoder färdigt att montera.
Tak och golvbrädor är kapade i färdiga längder. Samtliga detaljer är numrerade. Låscylinder och dörrhantag ingår ej. Takpapp och spik ingår ej.

SPECIFIKATIONER - ERIK 4-1
Mått: Gaveldjup 220 cm | Längd 182 cm | Höjd 258 cm
Byggnadsarea: 4,0 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 20,6º
Dörr: 80x185 cm
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 400 kg

SPECIFIKATIONER - ERIK 4-2
Mått: Gaveldjup 220 cm | Längd 182 cm | Höjd 258 cm
Byggnadsarea: 4,0 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 20,6º
Varmförrådsdörr 18°: 80x185 cm med ruta
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 400 kg

SPECIFIKATIONER - ERIK 4-3
Mått: Gaveldjup 220 cm | Längd 182 cm | Höjd 258 cm
Byggnadsarea: 4,0 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 20,6º
Varmförrådsdörr 18°: 80x185 cm tät
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 400 kg

Sigill
swish
123 381 22 86

Tillval fönster & dörrar

Stuginfo & Material

1
2
3
VISA BILD
 
 
Copyright © 2006-2023 Trähuset i Sunnerby AB E-post: info@trahuset-sunnerby.se
Folder icons designed by Freepik