Stugor 10

Stugor 15

Stugor 20 - 30

Wilmastugor

Pailinstugor

Sorundastugor

Skagenstugor

Arholmastugor

Vårholma

Garage

Bodar   
   Made in
   Sweden
Ritning

Få hjälp med bygglovsritningar!

Behöver du hjälp med bygglov eller att ändra ritningarna på Trähusets stugor kontakta Stefan Davidsson.

Jag tar även emot andra uppdrag.

stefan.davidsson@visualwork.se

 
BESKRIVNING
Boden levereras i färdiga block. Vindskivor, knutar, fönsterfoder färdigt att montera.
Tak och golvbrädor är kapade i färdiga längder. Samtliga detaljer är numrerade. Låscylinder och dörrhantag ingår ej. Takpapp och spik ingår ej.

SPECIFIKATIONER - LASSE 4-1
Mått: Gaveldjup 155 cm | Längd 278 cm | Höjd 226 cm
Byggnadsarea: 4,3 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 9,4º
Dörr oisolerad: 80x185 cm
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 500 kg

SPECIFIKATIONER - LASSE 4-2
Mått: Gaveldjup 155 cm | Längd 278 cm | Höjd 226 cm
Byggnadsarea: 4,3 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 9,4º
Varmförrådsdörr 18°: 80x185 cm med ruta
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 500 kg

SPECIFIKATIONER - LASSE 4-3
Mått: Gaveldjup 155 cm | Längd 278 cm | Höjd 226 cm
Byggnadsarea: 4,3 m²
Takyta: 7 m²
Taklutning: 9,4º
Varmförrådsdörr 18°: 80x185 cm tät
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 500 kg

Sigill
swish
123 381 22 86

Tillval fönster & dörrar

Stuginfo & Material

1
2
3
VISA BILD
 
 
Copyright © 2006-2024 Trähuset i Sorunda AB E-post: info@trahuset-sorunda.se
Folder icons designed by Freepik