Stugor 10

Stugor 15

Stugor 20 - 30

Wilmastugor

Pailinstugor

Sorundastugor

Skagenstugor

Arholmastugor

Vårholma

Garage

Bodar   
   Made in
   Sweden
Ritning

Få hjälp med bygglovsritningar!

Behöver du hjälp med bygglov eller att ändra ritningarna på Trähusets stugor kontakta Stefan Davidsson.

Jag tar även emot andra uppdrag.

stefan.davidsson@visualwork.se

 

BESKRIVNING
Boden levereras i färdiga block. Tak, golvbrädor, takbjälkar och bjälklag är kapade i färdiga längder. Vindskivor, knutar och fönsterfoder är färdiga för montering. Samtliga block och detaljer är numrerade. Låscylinder och dörrhantag ingår ej. Takpapp och spik ingår ej.

SPECIFIKATIONER - OSKAR 6-1
Mått: Gaveldjup 249 cm | Längd 263 cm | Höjd 274 cm
Byggnadsarea: 6,5 m²
Takyta: 9 m²
Taklutning: 5,9º
Varmförrådsdörr 18°: 160x185 cm med ruta
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 600 kg

SPECIFIKATIONER - OSKAR 6-2
Mått: Gaveldjup 249 cm | Längd 263 cm | Höjd 274 cm
Byggnadsarea: 6,5 m²
Takyta: 9 m²
Taklutning: 5,9º
Varmförrådsdörr 18°: 160x185 cm tät
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 600 kg

SPECIFIKATIONER - OSKAR 6-3
Mått: Gaveldjup 249 cm | Längd 263 cm | Höjd 274 cm
Byggnadsarea: 6,5 m²
Takyta: 9 m²
Taklutning: 5,9º
Varmförrådsdörr 18°: 160x185 cm tät
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 600 kg

SPECIFIKATIONER - OSKAR 6-4
Mått: Gaveldjup 249 cm | Längd 263 cm | Höjd 274 cm
Byggnadsarea: 6,5 m²
Takyta: 9 m²
Taklutning: 5,9º
Varmförrådsdörr 18°: 160x185 cm med ruta
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 600 kg

Sigill
swish
123 381 22 86

Tillval fönster & dörrar

Stuginfo & Material

1
2
3
4
VISA BILD
 
 
Copyright © 2006-2024 Trähuset i Sorunda AB E-post: info@trahuset-sorunda.se
Folder icons designed by Freepik