Stugor 10

Stugor 15

Stugor 20 - 30

Wilmastugor

Pailinstugor

Sorundastugor

Skagenstugor

Arholmastugor

Vårholma

Garage

Bodar   
   Made in
   Sweden
Ritning

Få hjälp med bygglovsritningar!

Behöver du hjälp med bygglov eller att ändra ritningarna på Trähusets stugor kontakta Stefan Davidsson.

Jag tar även emot andra uppdrag.

stefan.davidsson@visualwork.se

 
BESKRIVNING
Boden levereras i färdiga block med lös ytterpanel. Tak, golvbrädor, takbjälkar och bjälklag är kapade i färdiga längder. Vindskivor, knutar och övriga detaljer är färdiga för montering. Samtliga block och detaljer är numrerade. Låscylinder och dörrhantag ingår ej. Takpapp och spik ingår ej.

SPECIFIKATIONER - PETER 20-1
Mått: Gaveldjup 251 cm | Längd 808 cm | Höjd 299 cm
Byggnadsarea: 20,3 m²
Takyta: 30 m²
Taklutning: 30,1º
Dörr oisolerad: 1 st 160x185 cm och 2 st 80x185 cm
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 1700 kg

SPECIFIKATIONER - PETER 20-2
Mått: Gaveldjup 251 cm | Längd 808 cm | Höjd 299 cm
Byggnadsarea: 20,3 m²
Takyta: 30 m²
Taklutning: 30,1º
Varmförrådsdörr 18°: 1 st 160x185 cm och 2 st 80x185 cm med ruta
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 1700 kg

SPECIFIKATIONER - PETER 20-3
Mått: Gaveldjup 251 cm | Längd 808 cm | Höjd 299 cm
Byggnadsarea: 20,3 m²
Takyta: 30 m²
Taklutning: 30,1º
Varmförrådsdörr 18°: 1 st 160x185 cm och 2 st 80x185 cm tät
Stugan levereras omålad
Vikt: ca 1700 kg

Sigill
swish
123 381 22 86

Tillval fönster & dörrar

Stuginfo & Material

1
2
3
VISA BILD
 
 
Copyright © 2006-2024 Trähuset i Sorunda AB E-post: info@trahuset-sorunda.se
Folder icons designed by Freepik